Cạ cứng

Bài viết này có hữu ích không?
24828 trên 28832 thấy hữu ích