Cạ cứng

Bài viết này có hữu ích không?
6784 trên 8206 thấy hữu ích