Cạ cứng

Bài viết này có hữu ích không?
27121 trên 31429 thấy hữu ích