Cạ cứng

Bài viết này có hữu ích không?
13327 trên 15677 thấy hữu ích