Cạ cứng

Bài viết này có hữu ích không?
27148 trên 31460 thấy hữu ích