Thanh vị trí

Bài viết này có hữu ích không?
1164 trên 1791 thấy hữu ích