Bạn tôi đã biến mất khỏi bản đồ

Bài viết này có hữu ích không?
4347 trên 7157 thấy hữu ích