Thời gian ở một địa điểm không chính xác

Bài viết này có hữu ích không?
2704 trên 6380 thấy hữu ích