Vị trí của bạn tôi bị sai

Bài viết này có hữu ích không?
1393 trên 3001 thấy hữu ích