Vị trí của bạn tôi bị sai

Bài viết này có hữu ích không?
1969 trên 4152 thấy hữu ích