Hủy lời mời kết bạn đã gửi

Bài viết này có hữu ích không?
2738 trên 4189 thấy hữu ích