Hủy lời mời kết bạn đã gửi

Bài viết này có hữu ích không?
3550 trên 5468 thấy hữu ích