Thời gian hai bạn ở bên nhau

Bài viết này có hữu ích không?
1284 trên 1615 thấy hữu ích