Thời gian hai bạn ở bên nhau

Bài viết này có hữu ích không?
1274 trên 1601 thấy hữu ích