Thời gian hai bạn ở bên nhau

Bài viết này có hữu ích không?
2559 trên 3282 thấy hữu ích