Tôi đã xóa Zenly khỏi điện thoại của mình nhưng tôi vẫn muốn lấy lại quyền truy cập vào tài khoản cũ

Bài viết này có hữu ích không?
4567 trên 7442 thấy hữu ích