Hủy lời mời kết bạn

Bài viết này có hữu ích không?
1915 trên 2637 thấy hữu ích