Hủy lời mời kết bạn

Bài viết này có hữu ích không?
1983 trên 2732 thấy hữu ích