Hủy lời mời kết bạn

Bài viết này có hữu ích không?
1986 trên 2737 thấy hữu ích