Bạn bè của tôi có biết tôi đã bật chế độ Tàng Hình không?

Bài viết này có hữu ích không?
4705 trên 6237 thấy hữu ích