Bạn bè của tôi có biết tôi đã bật chế độ Tàng Hình không?

Bài viết này có hữu ích không?
7733 trên 9994 thấy hữu ích