Bạn bè của tôi có biết tôi đã bật Chế Độ Mở Rộng không?

Bài viết này có hữu ích không?
3831 trên 5122 thấy hữu ích