Bạn bè của tôi có biết tôi đã bật Chế Độ Mở Rộng không?

Bài viết này có hữu ích không?
4068 trên 5416 thấy hữu ích