Thông tin về vị trí của tôi không được cập nhật trên bản đồ - các thiết bị điện thoại di động chạy hệ điều hành iOS

Bài viết này có hữu ích không?
1207 trên 2899 thấy hữu ích