Thanh tiến trình

Bài viết này có hữu ích không?
580 trên 841 thấy hữu ích