Thanh tiến trình

Bài viết này có hữu ích không?
303 trên 450 thấy hữu ích