Thanh tiến trình

Bài viết này có hữu ích không?
333 trên 493 thấy hữu ích