Sử dụng Zenly trên nhiều thiết bị cùng một lúc

Bài viết này có hữu ích không?
677 trên 974 thấy hữu ích