Sử dụng Zenly trên nhiều thiết bị cùng một lúc

Bài viết này có hữu ích không?
923 trên 1366 thấy hữu ích