Sử dụng Zenly trên nhiều thiết bị cùng một lúc

Bài viết này có hữu ích không?
972 trên 1436 thấy hữu ích