Sử dụng Zenly trên nhiều thiết bị cùng một lúc

Bài viết này có hữu ích không?
1095 trên 1617 thấy hữu ích