Sử dụng Zenly trên nhiều thiết bị cùng một lúc

Bài viết này có hữu ích không?
1028 trên 1525 thấy hữu ích