Dấu Chân là gì?

Bài viết này có hữu ích không?
1882 trên 2304 thấy hữu ích