Dấu Chân là gì?

Bài viết này có hữu ích không?
2480 trên 3029 thấy hữu ích