Jag har tagit bort Zenly från min telefon och vill återfå tillgång till mitt konto.

Var denna artikel till hjälp?
999 av 1825 tyckte detta var till hjälp